ΑΛΚΑΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

και διακριτικό τίτλο “ΑΛΚΑΙΟΣ Μ. ΙΚΕ”

                                                                                                                    

Έδρα : Φ. Γεωργιάδη, Νέο Λιμάνι Σκιάθου, Σκιάθος

Αρ. ΓΕΜΗ: 14885684400

Η μοναδική εταίρος & διαχειρίστρια : Στυλιανή Κιντζόγλου

Ιστοσελίδα της εταιρείας : https://puresailing.gr/alkaios-s-m-p-c/

Εταιρικό κεφάλαιο: 230.000,00 Ευρώ